Varnost pred COVID-19

Podjetja se srečujejo z novimi izzivi, ki so neposredeno in posredno povezani s posledicami virusa. Dolžni ste uvesti ustrezne strokovne ukrepe, ki ščitijo zdravje vaših zaposlenih. Zagotavljamo vam revizijo ocene tveganja za COVID-19, odredbo, navodila in seminar za varno delo od doma med korono.

Varnost je zakon

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1) (Uradni list RS, št. 43/2011)

Kazni so visoke

Za delodajalce: 2.000 - 40.000 €,
za odgovorno osebo: 500 - 4.000 €.

Protikorona storitve
pexels-matilda-wormwood-4099481

Ocena tveganja za COVID

Opravite obvezno oceno tveganja s posodobljenimi priporočili. Do znova varnega okolja v vašem podjetju vas loči le klik.

pexels-photo-4031818 delo od odma 6 zrcalna

Korona in delo od doma

Opravite eVarnost inovativno spletno usposabljanje za varno delo od doma. Do varne domače pisarne v času epidemije vas loči le klik.

4Therapy-photo_transparentB_02

Therapy iON proti COVID

eVARNOST uporablja najnaprednejšo tehnologijo. Prefiltrirajte SARS-CoV-2 delce v zraku in preprečite okužbe.

COVID, NIJZ in ocena tveganja

Podjetja potrebujejo strokovno oceno tveganja, ki vzame v ozir vse, tudi nevarnosti trenutne epidemije. Na podlagi prilagojene ocene so izdana priporočila, ki nas usmerjajo k ukrepom, da zaščitimo naše zdravje in zdravje naših zaposlenih.

Kaj pravi zakon

Temeljno načelo Zakona o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju: ZVZD-1) je zagotavljanje varnosti in zdravju pri delu delavcem v vseh okoliščinah in razmerah opravljanja dela.

V času trajanja pojava virusa SARS CoV-2 je potrebno sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi se v največji možni meri zagotavlja varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah.

Navodila in priporočila NIJZ

 

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so z namenom preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 pripravili prilagojena navodila in priporočila za izvajanje posameznih dejavnosti. To so storitvene dejavnosti, vrtci in šole, nega telesa, gostinstvo in turizem, prevoz, šport in ostalo.

Je med njimi tudi vaše podjetje?

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom

Za vsako dejavnost, kjer obstaja tovrstno tveganje, je treba natančno določiti vrsto, stopnjo in trajanje izpostavljenosti delavcev z namenom, da se oceni tveganjw za zdravje in varnost delavcev. Nato se določijo nujni ukrepi.

Delodajalec mora oceno tveganja obnavljati in pri vsaki spremembi razmer, ki lahko vpliva na izpostavljenost delavcev biološkim dejavnikom. Ker je virus SARS-CoV-2 lahko prisoten povsod, je potrebna ocena tveganja pri vseh delodajalcih, na vseh delovnih mestih.

Več o tem na ee-varnost.si

Oceni tveganje, zmanjšaj tveganje

Vsi, tako podjetja kot posamezniki, imamo odgovornost, da zaščitimo svoje zdravje in okolico.

V trenutnih razmerah se soočamo s številnimi izzivi, na katere prej nismo bili pripravljeni. Zato je ključno, da smo pozorni na vsakem koraku. Kratkoročnih posledic virusa se sedaj že dobro zavedamo, obstajajajo pa še številna znana in manj znana dolgoročna tveganja.   

Zato imamo vsi veliko odgovornost. Od skupne predanosti in skrbi za varnost in zdravje ni odvisna samo prihodnost enega podjetja, ampak celotnega gospodarstva.

Zato ostanimo zdravi in zaupajmo v strokovnost. Ohranimo pa tudi zdravo mero optimizma.