Koordinacija varnosti in zdravja pri delu

Gradbišča predstavljajo veliko tveganje za varnost in zdravje zaposlenih, zato je koordinacija varnosti in zdravja pri delu na vseh začasnih in premičnih gradbiščih nujna. Zagotavljamo vam izkušenega koordinatorja, ki vam pomaga tako v fazi priprave kot v fazi izvajanja vašega projekta.

Varnost je zakon

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011)

Kazni so visoke

Za delodajalce: 2.000 - 40.000 €, za odgovorno osebo: 500 - 4.000 €.
Širok izbor storitev
construction-site-build-construction-work-159306

Koordinator za varno in zdravo delo

Zagotavljamo vam izkušenega koordinatorja, ki vam pomaga skrbeti za varno in zdravo delo na gradbišču.

ivan-henao-2DK-CP_WAuw-unsplash

Izdelava varnostnega načrta za gradbišče

Pripravimo in izdelamo vam potrebne varnostne načrte za vaš projekt.

aerial-photo-of-heavy-equipments-1188532

Prijava gradbišča

Prijavimo gradbišče na IRSD v zakonsko določenem roku.

fwfw

Izdelava dokumentacije za pridobitev dovoljenj za odstranjevanje azbestnih materialov

Pripravimo ustrezno dokumentacijo ter vam svetujemo pri varnem izvajanju del z azbestom.

Temeljna načela zakona

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, uredba med drugim določa, da mora nadzornik projekta (ali naročnik) v primeru, da dela izvajajo dva ali več različnih izvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varstvo in zdravje pri delu. Koordinator v fazi priprave projekta mora imeti vsaj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, izdelan strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu. Prav tako mora imeti opravljeno usposabljanje za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in najmanj 3 leta izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Koordinator v fazi izvajanja pa mora imeti vsaj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, ki je določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne morete imenovati osebo, ki je zaposlena pri kateri koli od izvajalskih organizacij.