Požarna varnost

Požarna varnost je izjemno pomemben dejavnik v delovnem procesu. Zato ste kot delodajalec po zakonu dolžni zagotavljati požarno varnost objekta in usposobljenost zaposlenih za varstvo pred požarom.

Varnost je zakon

Zakon o varstvu pred požarom Uradni list RS, št. 31/11)

Kazni so visoke

Za delodajalce globa znaša od 1.300 - 20.000 €
Širok izbor storitev
11

Izpit iz požarnega varstva

Kot delodajalec morate zagotoviti usposabljanje za požarno varnost.

iStock-621362710

Kontrolni pregledi iz požarnega varstva

Izvajamo redne kontrolne preglede požarne varnosti vaše lokacije.

2

Izdelava ocene požarne ogroženosti

Pripravljamo oceno požarne ogroženosti tako za lastnike kot za uporabnike poslovnih in industrijskih objektov.

3

Požarni red z obveznimi prilogami

Zagotavljamo vam kvalitetno izdelavo požarnega reda za vse poslovne in industrijske objekte.

lighted-running-signage-845265

Izvedba vaje evakuacije

Izvedemo vaje evakuacije za objekte, kjer se nahaja 100 oseb ali več oz. kadar je ocena požarne ogroženosti srednja ali več. Izvajamo jih enkrat letno.

iStock-960450450

Izračun in določitev vrste ter števila gasilnih aparatov

Izračun pripravimo na podlagi pravilnika, gasilnike pa izberemo glede na vrsto pričakovanega požara v obravnavanem objektu.

emergency-309727__480

Izdelava požarnih in evakuacijskih načrtov

Izdelamo vam požarne načrte z načrti evakuacije. Požarne načrte posredujemo gasilski službi, ki opravlja gasilsko dejavnost na navedeni lokaciji. Evakuacijski načrti morajo biti izobešeni v prostorih podjetja, kjer se zbirajo ljudje.

person-resting-their-hand-on-table-2058147

Vodenje obveznih evidenc po zakonu

S sodobno programsko opremo vodimo evidence v elektronski obliki, da ne skrbite, kdaj vam potečejo pregledi gasilnikov, hidrantov ter ostale APZ.

Usposabljanje iz varstva pred požarom

  • usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom
  • usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb
  • usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
  • usposabljanje varnostnikov in operaterjev varnostno nadzornih centrov, ki izvajajo požarno varovanje

Temeljna načela zakona

Vsi lastniki ali uporabniki poslovnih, industrijskih ali stanovanjskih objektov morajo imeti izdelan požarni red. V požarnem redu morajo biti zajeti vsi ukrepi in celotna organizacija varstva pred požarom ter navodila, ki narekujejo kako ravnati v primeru požara. Požarni načrti se morajo izdelati za vse objekte, ki imajo ocenjeno srednjo požarno ogroženostjo ali višjo. Evakuacijski načrti pa morajo biti izdelani za vse nastanitvene objekte in tiste objekte, v katerih se lahko zbira več kot 100 ljudi.

Po zakonu je delodajalec zadolžen za to, da morajo biti vsi zaposleni usposobljeni za varstvo pred požarom.